Ogólna wiedza o statku powietrznym. (90/0)

Wybierz prawidłową odpowiedź.

licz : 0 ok : 0 źle : 0 wyn : 0%