Łączność. (70/34)

Wybierz prawidłową odpowiedź.

licz : ok : źle : nan%

Wybierz dział: