Załączniki ICAO

Rada ICAO zgodnie z art. 37 Konwencji przyjmuje normy i zalecane metody postępowania (Standards And Recommended Practices, SARPs) w międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydawane w formie załączników (zwanych także Aneksami) do Konwencji. Aktualnie obowiązuje 19 załączników:

 • Załącznik 1 – Licencjonowanie personelu.
 • Załącznik 2 – Przepisy ruchu lotniczego.
 • Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej.
 • Załącznik 4 – Mapy lotnicze.
 • Załącznik 5 – Jednostki miar do wykorzystania podczas operacji powietrznych i naziemnych.
 • Załącznik 6 – Eksploatacja statków powietrznych.
 • Cz. 1 – Międzynarodowy, zarobkowy transport lotniczy – samoloty.
 • Cz. 2 – Międzynarodowe lotnictwo ogólne – samoloty.
 • Cz. 3 – Operacje międzynarodowe – śmigłowce.
 • Załącznik 7 – Znaki przynależności państwowej oraz rejestracyjne.
 • Załącznik 8 – Zdatność do lotu statków powietrznych.
 • Załącznik 9 – Ułatwienia.
 • Załącznik 10 – Łączność lotnicza.
 • Tom I – Pomoce radionawigacyjne.
 • Tom II – Procedury telekomunikacyjne.
 • Tom III – Systemy łączności.
 • Tom IV – Radar dozorowania i system zapobiegania kolizjom.
 • Tom V – Wykorzystanie zakresu radiowych częstotliwości lotniczych.
 • Załącznik 11 – Służby ruchu lotniczego.
 • Załącznik 12 – Poszukiwanie i ratownictwo.
 • Załącznik 13 – Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych.
 • Załącznik 14 – Lotniska.
 • Tom I – Projektowanie i eksploatacja lotnisk.
 • Tom II – Lotniska dla śmigłowców.
 • Załącznik 15 – Służby informacji lotniczej.
 • Załącznik 16 – Ochrona środowiska.
 • Tom I – Hałas statków powietrznych.
 • Tom II – Emisje z silników statków powietrznych.
 • Załącznik 17 – Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.
 • Załącznik 18 – Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.
 • Załącznik 19 – Zarządzanie bezpieczeństwem (wszedł w życie 14 listopada 2013 r.
powrót