XCSoar

Ogólnie

XCSoar to prawdziwy kombajn do latania na Szybowcach, ale przydatny też dla paralotniarzy latających swobodnie. Główną wadą programu jest jego złożona konfiguracja i bardzo duża liczba możliwych ustawień, czego spora liczna pilotów nie lubi.

XCSoar jest bardzo podobny do LK8000 i trudno się dziwić, bo te dwa programy powstały z jednego początkowego projektu, który podzielił się nie tylko między różne systemy operacyjne, ale podzielił też grono osób, które nad wspólnym kiedyś projektem pracowało. Zapowiada się, że i LK8000 zacznie pracować pod Androidem, ale jak na razie ( 1-10-2015 )  takiej wersji tego programu raczej nie ma.

Więcej, a właściwie wszystko na temat programu XCSoar można znaleźć na stronie http://www.xcsoar.org/

Jeśli chodzi o LK8000 to całość informacji na stronie http://www.lk8000.it/

Moja konfiguracja

Poniżej moja ciągle testowana konfiguracja, może się komuś przyda.

Aplikacja w wersji : XC Soar 6.8.2 (2016-02-24)

Otwieramy w trybie FLY ! 

UWAGA! Moje ustawienia dla SOL Synergy 5 rozmiar M do 110 kg podane w nawiasach kwadratowych.

Profil = Szybowiec

Config > Szybowiec > Nowy

 • Znak rejestr = identyfikator profilu ( szybowca )  [ jakaś nazwa ]
 • Znak konk. = oznaczenie producenta paralotni [ SOL S]
 • Biegunowa ( z listy wyboru )  [ Para EN C/DHV2 ]

UWAGA! Po ponownym uruchomieniu ( wcześniej chyba wymagana aktywacja profilu )  w trybie edycji, możliwe jest ręczne ustawienie 3 punktów biegunowej ( prędkość i opadanie )  oraz masa referencyjnej i masy bez balastu ( dla paralotni obie masy raczej równe ) 

 • Typ = model paralotni [Para EN C/DHV2]
 • Współcz. = [100%]
 • Pow. Skrzydeł = [26.8m2]
 • Maks.balast = [0 L]
 • Czas zrzutu = [10s] ( minimum jakie można ustawić )
 • Maksymalna prędkość na przeskoku = maks. założona prędkość wiatru + prędkość paralotni na pełnym speedzie = [80 km/h]

Config > System > Pliki Danych

Polecam od razu zaznaczyć opcję : Ekspert

 • Mapa[xcm] > ( na początku wybieramy POBIERZ aby pobrać odpowiednie pliki z Internetu ) 
  Dla Polski = [POL_HighRes.xcm] ( mapa )  > POBIERZ
 • Punkty trasy > ( analogicznie j.w. ale plik z punktami trasy )  [ puste ]
 • Punkty trasy dodatk. > (analogicznie) [ puste ]
 • Specjalne punkty na trasie > (analogicznie) [ puste ]
 • Strefy podstawowe > dla Polski = [Poland_airspace.txt]
 • Strefy dodatkowe > (analogicznie) [ puste ]
 • Punkty trasy – dod. Info > (analogicznie) [ puste ]

Config > System > Mapa > Orientacja

 • Kierunek do góry na przeskoku = [Rzeczywista Linia Drogi]
 • Kierunek do góry w krążeniu = [Rzeczywista Linia Drogi]
 • Zoom w krążeniu = [Tak]
 • Odniesienie przesunięcia mapy = 
 • Pozycja ikonki szybowca (paralotni) = [20%] ( pozycja ikony paralotni od krawędzi ekranu)
 • Szerokość obszaru auto-zoom = [20 km]
 • Odrębny zoom na stronach = [Nie]

Config > System > Mapa > Elementy

 • Linia drogi = [Tak] ( rysuje prostą linię przed ikoną paralotni, wyznaczając na mapie naszą przewidywaną prostą linię lotu )
 • FLARM trafic = [Nie]
 • Długość śladu = [Długi]
 • Dryf śladu = [Tak] ( ślad lotu dryfuje razem z wiatrem / albo zostaje nieruchomy względem ziemi jeśli ustawimy NIE )
 • Typ śladu = [Wario – kolory linii] ( czerwony maksymalne noszenie , niebieski minimalny )
 • Ślad skalowalny = [Tak]
 • Markery dodatkowej odległości = [Tak]
 • Symbol szybowca = [Paralotnia]
 • Wskaźnik WIATRU = [Strzałka]

Config > System > Mapa > Punkty Trasy

 • Format opisów = [Pierwsze pięć liter]
 • Wysokość przylotu Bezp. = [Po prostej / Z omijaniem przeszkód terenowych]
 • Styl opisów = [Kontury]
 • Pokazuj etykiety = [Punkty Trasy]
 • Symbole Lądowisk = [Purpurowy okrąg]
 • Szczegóły Lądowisk = [NIE]
 • Wielkość samb. Lądowisk = [50%] ( nieaktywne jeśli szczegóły na NIE )
 • Skaluj długość pasa = [NIE] ( j.w.)

Config > System > Mapa > Teren

 • Wyświetlanie terenu = [TAK]
 • Wyświetlanie topografii = [TAK] ( nazwy i opisu )
 • Kolory terenu = [Nizinne] ( trzeba poeksperymentować aby dobrać optymalne dla siebie)
 • Cieniowanie zboczy = [WIATR]
 • Rzeźba terenu = [59%]
 • Jasność terenu = [14%]
 • Warstwice = [NIE] (nic nie wnoszą a zamazują i tak już szczegółową topografię )

Config > System > Mapa > Strefy

 • Wyświetlanie Stref =[Do zadanej wysokości]
 • Pokazuj etykiety = [Brak]
 • Poniżej Wysokości = [2800 m]
 • Ostrzeżenia = [Tak]
 • Warnings dialog = [Tak]
 • Wyprzedzenie ostrzeżenia = [1 min]
 • Powtarzający się dźwięk = [Nie]
 • Czas potwierdzenia = [1 min]
 • Czarna ramka = [Nie]
 • Tryb wypełniania strefy = [Wypełniaj wszystko] (zabarwia teren pod strefą, kolor w zależności od wysokość strefy)

Config > Komputer > Wsp.bezpiecz.

 • Wysokość przylotu Bezp. = [0 m]
 • Min. H AGL na dolocie = [100m] ( jeśli wysokośc nad gruntem jest mniejsza wyświetlana w infoboxie jest na czerwono){minimalna wysokość nad terenem podczas dolotu}
 • Wybór lądowiska = [Zadanie](dla paralotni raczej nie ma znaczenia, lądujemy tam gdzie możemy lub musimy)
 • Degradacja biegunowej = [0 %]
 • Auto-muchy = [NIE]{degradacja doskonałości przy zabrudzeniu krawędzi natarcia w szybowcu, np. insektami które osiadają na krawędzi natarcia podczas lotu}
 • Bezp.nast. MacCready = [0,5 m/s] ( nie używam )
 • Wsp. Ryzyka MCread = [0.0] ( nie używam )

Config > Komputer > Komputer

 • Tryb MC Auto = [Oba] ( nie używam )
 • Blokuj V MCdelf = [NIE] ( nie używam )
 • Nawiguj wg H AMSL = [TAK]
 • Widok przeskok wg klap = [NIE] ( raczej nie dotyczy paralotni )
 • Dosk: okres uśredniania = [15s] ( minimalna jaką można wybrać )
 • Uwzgl. znoszenia w krąż. = [TAK]
 • Wave assistant = [TAK ]{asystent wiatru}

Config > Komputer > WIATR

 • Automatyczny wiatr = [Oba] ( wybiera ten który uzna za dostępny )

Config > Komputer > Trasa

 • Tryb wyboru drogi = [Oba] = Teren + Strefy
 • Uwzgl. wznoszenia na trasie = [TAK]
 • Pułap dopuszczalny = [Nie]
 • Tryb obliczania zasięgu = [Po łamanej] { … w celu ominięcia przeszkód terenowych}
 • Zasięg wg biegunowej = [Bezp.nast.MacCready] ( nie używam )
 • Prezentacja obszaru zasięgu = [Linia]

Config > Komputer > Punktacja

 • Reguły OLC = [XContest]
 • Uwzgl. nast. PT = [TAK]
 • Obszary trójk. FAI = [TAK]
 • Próg dla trójkąta FAI = [750 km (FAI)] ( ? taki jest dostępny dla FAI w menu ]

Config > Przyrządy

 • Radar FLARM = [NIE]
 • Auto-zamykanie FLARM = [Tak]
 • Asystent krążenia = [Tak]
 • Pionowy profil komina = [Tak]
 • Wskaźnik dolotu = [Tak]
 • Pasek dolotu dla MC0 = [Tak]
 • Wskaźnik wariometru = [Tak]

Config > Przyrządy > Wariometr

 • Strzałki prędkości = [Tak]
 • Pokaż średnią = [Nie]
 • Pokaż MacCready = [Nie]
 • Pokaż muchy = [Nie]
 • Pokaż balast = [Nie]
 • Pokaż nieskompresowane = [Nie]
 • Wskaz. wart. Średniej = [Nie]

Config > Przyrządy > Audio Wariometru

 • Audio vario = [Tak]
 • Głośność = [60%]
 • Kneble Deadband = [Tak]
 • Min. Frequency = [200 Hz]
 • Zero. Frequency = [500 Hz]
 • Max. Frequency = [1500 Hz]
 • Deadband min. Lift = [-0.3 m/s]
 • Deadband max, lift = [0,1 m/s]

Config > Zadanie >Reguły Zadania

( nie używam jeszcze)

 • Maks. prędk. odejścia = [0 km/h]
 • Maks. prędk. odej. – toler. = [0 km/h]
 • Maks. wysok. odejścia = [0 m]
 • Maks. wysok. odejścia – toler. = [0 m]
 • Poziom odn, odejścia = [MSL]

Config > Zadanie >Punkty Trasy

( nie używam jeszcze)

 • Punkt startu = [Start cylinder]
 • Promień = [1.0 km]
 • Punkt końcowy = [Finisz cylinder]
 • Promień = [1.0 km]
 • Punkt zwrotny = [Turn point cylinder]
 • Radius = [0.5 km]
 • Zadania = [Konkurencja wyścigowa]
 • Min.czas.AAT = [3h]
 • Margines optymalizacji = [5 min]

Config > Ekran > Język, Komunikaty

 • Text size = [140%]
 • Zdarzenia = [ puste ]
 • Język = [Automatycznie]
 • Czas wyrw. menu = [16s]
 • Styl wprow. Tekstu = [Domyślnie]
 • Reakcja na dotyk = [Ustawienia systemu operacyjnego]

Config > Ekran > Układ ekranu

 • Orientacja wyświetlacza = [Pozioma]
 • Rozmiar okna inform. = [8 dół/po prawej]
 • Wyświetlacz FLARM. = [Centralnie na górze]
 • Styl okna z zakładkami = [Tekst]
 • Wyświetlacz wiadomości = [Na środku]
 • InfoBox’y w negatywie = [Nie]
 • Kolorowe InfoBox’ów = [Tak]
 • Ramka InfoBox = [Szkło]

Config > Ekran > Strony

Ekspe1 = [Mapa, UnfoBoxy (Auto)]

 • Główny obszar = [Mapa]
 • InfoBoxy = [Auto]
 • Obszar Dolny = [Pusty]

Ekspe2 = [Mapa]

 • Główny obszar = [Mapa]
 • InfoBoxy = [Brak]
 • Obszar Dolny = [Pusty]

Ekspe3 = [Mapa, InfoBoxy(Auto), Profil wysokościowy]

 • Główny obszar = [Mapa]
 • InfoBoxy = [Auto]
 • Obszar Dolny = [Profil wysokościowy]

Config > Ekran > Zest. InfoBox

(Indywidualna konfiguracja zestawu infoBox’ów dla zdefiniowanych ekranów ) 

Config > Ustaw > Rejestrat.

 • Imię i nazwisko pilota:
 • Krok czasowy w przelocie = [5 sec]
 • Odstęp czasu w krążeniu = [1 sec]
 • Auto.logger = [Nie]( dla paralotni zalecają Nie )
 • Logger NMEA = [Tak]
 • Książka lotów = [Tak]
 • Nr ser. Rejestratora = [1111]

Config > Ustaw > Jednostki

 • Ustawienia = [Europejski]
 • Prędkość szybowca/wiatru = [km/h]
 • Odległość = [km]
 • Noszenie = [m/s]
 • Wysokość nawig. = [m]
 • Temperatura = [st. C]
 • Średnia prędkość przelotu = [km/h]
 • Ciśnienie = [hPa]
 • Masa = [kg]
 • Obc. powierzchni = [kg/m2]
 • Szer./Dług. geogr = [DDMMSS]

Config > Ustaw > Czas

 • Przesunięcie wzgl UTC = [2h]
 • Godzina w czasie lok = [ ]
 • Użyj czasu GPS = [Nie]

Config > Ustaw > Śledzenie www

 • SkyLines = [Nie]
 • Roaming = [Tak]
 • Interwał śledzenia = [5 sec]
 • Śledź przyjaciół = [Nie]
 • Show nearby trafic = [Nie]
 • Key = [ ]
 • LiveTrack24 = [Tak]
 • Interwał śledzenia = [10 sec]
 • Typ statku pow. = [Paralotnia]
 • Vehicle Name = [sol]
 • Serwer = [www.livetrack24.com]

Problemy z dźwiękiem. Samsung Note II

W moim przypadku problem pojawił się kilka razy. Zmiana ustawień, a nawet resetowanie nie przynosiło żadnych efektów. Zmiana głośności w trakcie jest nie możliwa bo powoduje jedynie przeskalowanie mapy,

Dodatkowo oprócz dźwięku variometru, ginie też dźwięk komunikatów, jednak zostaje systemowy dźwięk klawiatury.

Rozwiązanie problemu nastąpiło chyba przypadkiem dziś. Otóż trzeba przełączyć się na pulpit główny telefonu ( nie zamykając XCsoara )  i zmienić ustawienie głośności dedykowanym przyciskiem po lewej stronie telefonu.U mnie to zadziałało.

Problemy z połączeniem on-line LivereTrack24.com

W nowej wersji oznaczonej numerem 6.8.2 i prawdopodobnie w poprzednich powyżej 6.7.9 może wystapić problem z transmisją on-line do livetrack24.com. Problem powinien zniknąć po wypełnieniu pola "Wehicle Name" w konfiguracji połączenia z livetrack24.com

Z moich testów wynika, że nazwa powinna być możliwie krótka, zapisana małymi literami nie może zawierać spacji, ale to postaram się jeszcze dokładniej przetestować.

Rejestracja śladu

Program automatycznie rozpoznaje start, nawet jadąc, lub biegnąc. Jeśli chcemy zarejestrować marsz lub jakikolwiek ruch bez opóźnienia spowodowanego automtem, należy ręcznie włączyć rejestrator.

W wersji 6.7.9 Konfig 3/3

powrót