Testy wiedzy teoretycznej - instrukcja i informacje

Zasady korzystania z testu:

  • górne menu służy do wyboru testu
  • pod menu znajduje się pole statystyki podające: liczbę odpowiedzi, ilość odpowiedzi poprawnych, ilość odpowiedzi błędnych i procentowy wynik dla testu
  • każdy test składa się z określonej liczby pytań
  • pytania testy wyświetlane są w kolejności losowej ( przypadkowej )
  • odpowiedzi dla każdego pytania także wyświetlane są w kolejności losowej
  • odpowiedz na pytanie udzielamy klikając na odpowiedź, która naszym zdaniem jest prawidłowa
  • jeśli wybierzemy odpowiedź prawidłową, wyświetli się kolejne pytanie
  • jeśli wybierzemy odpowiedź błędną, wyświetli się to samo pytania, a wybrana błędna odpowiedź zostanie oznaczona czerwonym tłem.
  • na pytanie można odpowiadać aż do wybrania prawidłowej odpowiedzi, wpływa to jednak negatywnie na wynik testu

Testy zawarte na tej stronie zostały zaczerpnięte z niesprawdzonych źródeł internetu lub stworzone przez autora strony. W żadnym przypadku autor strony nie udziela gwarancji, że podane odpowiedzi są prawidłowe.

Korzystanie z testów na tej stronie jest dobrowolne i nie może skutkować roszczeniami z jakiegokolwiek tytułu.

Zamieszczone testy służą wyłącznie jako pomoc w przyswajaniu wiedzy z zakresu lotnictwa i ich opanowanie nie gwarantuje zdania jakiegokolwiek egzaminu.

Powrót do testów

powrót