SZD-30 Pirat

SZD-30 Pitat

 • Dla ciężaru szybowca w locie = 340 kg ( 24,6 kg/m² )
 • Doskonałość = 31,2
 • Vmin = 60 km/h
 • Vopt = 83 km/h ( max. doskonałość = 31,2 ; opadanie 0,73 m/s)
 • Veko = 75 km/h ( min. opadanie = 0,7 m/s )
 • Start za wyciągarką przy wietrze do 12 m/s: 120 km/h
 • Start za samolotem przy wietrze do 18 m/s: 140 / 135 km/h
 • Lot nurkowy max: 195 / 135 km/h
 • Lot z otwartymi hamulcami max: 195 / 135 km/h
 • Otwieranie hamulców max: 150 km/h
 • Akrobacja: zabroniona
 • Rozpiętość = 15 m
 • Długość = 7,01 m
 • Wysokość = 1,67 m
 • Powierzchnia nośna = 13,8 m²
 • Wydłużenie = 16,3 m
 • Max dopuszczalny ciężar szybowca pustego = 255 kg
 • Min dopuszczalny ciężar ładunku = 65 kg
 • Max dopuszczalny ciężar ładunku = 115 kg
 • Max dopuszczalny ciężar szybowca w locie = 370 kg
 • Wsp. obciążenia dopuszczalny : +6 / - 3,5
 • Wsp. obciążenia niszczący : +10,4 / -6,05
 • Biegunowa:
 • 65 km/h - 0,78 m/s - 23,2
 • 70 km/h - 0,71 m/s - 27,5
 • 80 km/h - 0,72 m/s - 31,0
 • 90 km/h - 0,82 m/s - 30,5
 • 100 km/h - 0,98 m/s - 28,4
 • 120 km/h - 1,45 m/s - 23,0
 • 150 km/h - 2,46 m/s - 16,9
 • 200 km/h - 5,55 m/s - 10,0
 • Dla ciężaru szybowca w locie = 340 kg ( 24,6 kg/m² )
 • Doskonałość = 
 • Vmin = ?? km/h
 • Vopt = ?? km/h ( max. doskonałość = ?? ; opadanie ?? m/s)
 • Veko = ?? km/h ( min. opadanie = ?? m/s )
 • Start za wyciągarką przy wietrze do ?? m/s: ?? km/h
 • Start za samolotem przy wietrze do ?? m/s: ??? / ??? km/h
 • Lot nurkowy max: ?? / ?? km/h
 • Lot z otwartymi hamulcami max: ?? / ?? km/h
 • Otwieranie hamulców max: ?? km/h
 • Akrobacja: ?
 • Rozpiętość = ?? m
 • Długość = ?? m
 • Wysokość = ?? m
 • Powierzchnia nośna = ?? m²
 • Wydłużenie = ??
 • Max dopuszczalny ciężar szybowca pustego = ?? kg
 • Min dopuszczalny ciężar ładunku = ?? kg
 • Max dopuszczalny ciężar ładunku = ?? kg
 • Max dopuszczalny ciężar szybowca w locie = ?? kg
 • Wsp. obciążenia dopuszczalny : +? / -?
 • Wsp. obciążenia niszczący : +? / -?
 • Biegunowa:
 • 65 km/h - ?? m/s - ??
 • 70 km/h - ?? m/s - ??
 • 80 km/h - ?? m/s - ??
 • 90 km/h - ?? m/s - ??
 • 100 km/h - ?? m/s - ??
 • 120 km/h - ?? m/s - ??
 • 150 km/h - ?? m/s - ??
 • 200 km/h - ?? m/s - ??
powrót