Regulamin DLP 2019

1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 ( DLP 2019 lub DLP )  to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech.

2. Współorganizatorem DLP 2019, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety.

3. Klasyfikacja lotów w DLP 2019 trwa od 1 marca do 30 września 2019 r., a okres ten stanowi aktualny "sezon" DLP.

4. Celem DLP jest porównanie lotów wykonanych z różnych startowisk oraz wyłonienie najlepszego pilota DLP w aktualnym sezonie na podstawie końcowej klasyfikacji w klasach Open, Sport, Fun oraz 50+ (loty powyżej 50 pkt) i Women.

5. W DLP 2019 klasyfikowane będą loty pilotów PG ( latających bez napędu )  ze startu samodzielnego (z nóg bez użycia wyciągarki), którzy zgłosili swój akces do DLP 2019, udostępnione publicznie na platformie xcportal.pl oraz loty zgłoszone indywidualnie i spełniające wymogi optymalizacji xcportal.pl.

6. Miejsce startu nie może być objęte zakazem właściciela lub zarządcy terenu lub wyłączone innymi przepisami w trakcie wykonywania startu.

6.1 Zarówno start, jak i lot muszą być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pilotów paralotni bez napędu.

7. Do klasyfikacji będzie wybierany najlepszy lot z danego dnia, który zdobędzie minimum 15 pkt. zgodnie z następującymi zasadami:

  • przelot otwarty 1 km = 1 pkt.
  • trójkąt płaski 1 km = 1,3 pkt.
  • trójkąt FAI 1 km = 1,5 pkt.

7.1. Loty pilotów klasyfikowanych w DLP, a wykonujący loty na paralotniach zaliczanych do osobnych klas według p.4, będą klasyfikowane osobno.

7.2. Pilot może zgłosić wyłączenie z klasyfikacji DLP wskazanego przez siebie lotu, w ciągu 7 dni od daty jego upublicznienia.

7.3. W klasyfikacji DLP będą uwzględniane loty zgłaszane lub upubliczniane sukcesywnie i nie później niż 14 dni po ich wykonaniu. W DLP nie będą uwzględnione loty:

  • wykonane przed datą zgłoszenia uczestnictwa w DLP 2019,
  • zgłoszone jednorazowo w ostatnich dniach trwania rankingu,
  • wykonane z naruszeniem niniejszego regulaminu.

8. Piloci, którzy zgłoszą się do rankingu DLP 2019, mogą zrezygnować z uczestnictwa w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku wszystkie zgłoszone przez danego pilota loty do DLP 2019 zostaną wyłączone z rankingu.

8.1 Rezygnacja z uczestnictwa w DLP 2019 musi mieć formę pisemną lub elektroniczną i jest nieodwołalna do końca sezonu 2019.

8.2 DLP prowadzi ogólnodostępną listę pilotów, którzy zgłosili się do rankingu w sezonie 2019, oraz listę pilotów, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w trakcie sezonu 2019.

9. W przypadku pozyskania sponsorów, zostaną ufundowane nagrody, które będą rozdane na imprezie kończącej paralotniowy sezon 2019 Stowarzyszenia Paralotniowego Sudety. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność laureata lub w przypadkach losowych, wyznaczonej przez laureata osoby, podczas rozdania nagród.

9.1 Sposób rozdziału ufundowanych lub otrzymanych od sponsorów nagród należy wyłącznie do DLP.

9.2 Nieodebrane nagrody wchodzą do puli tradycyjnej loterii, organizowanej podczas aktualnej imprezy kończącej paralotniowy sezon 2019, Stowarzyszenia Paralotniowego Sudety.

10. DLP prowadzi i publikuje Dariusz Fly ( starry )  - kontakt: golczewski.dariusz@wp.pl lub przez stronę http://glajtem.pl/kontakt.html

11. Kwestie sporne i zgłoszone protesty będzie rozstrzygał zespół 3 pilotów, zaproszonych do współpracy z DLP, którzy zgodzą się podjąć tego zadania.

Data publikacji regulaminu: 26-02-2019

powrót