25-03-2018 Mieroszów - 2 super warun roku 2018

Tym razem nie powtórzyłem błędu i wybierając wagary, polatałem jak dotąd najlepiej w ty roku.

powrót