21-04-2018 Rudnik i Klin (Andrzejówka)

Po zdanym egzaminie, co prawda tylko wewnętrznym ale zawsze, urwałem się na latanie.

U góry Rudnik a na dole Klin (Andrzejówka)

powrót