10-09-2016 Dzikowiec - Grzędy

Vario = +2,6 / -2,9 | czas = 1:13:34 | trasa = 12,90 km | Delta2 ML

Vario = +0,8 / -2,4 | czas = 0:05:09 | trasa = 2,04 km | Delta2 ML

powrót