Wybierz odpowiedź:

Uwaga! (2017-03-19) Testy są już nie aktualne!

count : 1 ok : 0 źle : 1 wyn. : 0%
Instrukcja i opis testów.