DLP 2018 - Regulamin

1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP )  to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech.

2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety.

3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten stanowi aktualny "sezon" DLP.

4. Celem DLP jest porównanie lotów wykonanych danego dnia z różnych startowisk oraz wyłonienie najlepszego pilota DLP w aktualnym sezonie na podstawie końcowej klasyfikacji w klasach Open, Sport, Fun oraz 50+ (loty powyżej 50 pkt) i Women.

5. W DLP 2018 klasyfikowane będą loty pilotów PG ( latających bez napędu )  ze startu samodzielnego (z nóg bez użycia wyciągarki), udostępnione publicznie na platformie xcportal.pl oraz loty zgłoszone indywidualnie przez zainteresowanych pilotów i spełniające wymogi optymalizacji xcportal.pl.

6. Miejsce startu nie może być objęte zakazem właściciela lub zarządcy terenu lub wyłączone innymi przepisami w trakcie wykonywania startu.

6.1 Zarówno start, jak i lot muszą być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pilotów paralotni bez napędu.

7. Do klasyfikacji będzie wybierany najlepszy lot z danego dnia, który zdobędzie minimum 15 pkt. zgodnie z następującymi zasadami:

  • przelot otwarty 1 km = 1 pkt.
  • trójkąt płaski 1 km = 1,3 pkt.
  • trójkąt FAI 1 km = 1,5 pkt.

7.1. Loty pilotów klasyfikowanych w DLP, a wykonujący loty na paralotniach zaliczanych do osobnych klas według p.4, będą zaliczane według skrzydła o najwyższej klasie.

7.2. Pilot może zgłosić wyłączenie z klasyfikacji DLP wskazanego przez siebie lotu, w ciągu 7 dni od daty jego upublicznienia.

7.3. W klasyfikacji DLP będą uwzględniane loty zgłaszane lub upubliczniane sukcesywnie i nie później niż 14 dni po ich wykonaniu. W DLP nie będą uwzględnione loty zgłoszone jednorazowo w ostatnich dniach trwania rankingu, oraz loty z okresu zastrzeżonego przez pilota według p.8.

8. Piloci, którzy zgłoszą zastrzeżenie wobec uczestnictwa w rankingu, zgodnie ze swoja wolą nie będą uwzględniani w klasyfikacji DLP, od początku aktualnego lub przyszłego sezonu, odpowiednio do daty zgłoszenia zastrzeżenia. Zastrzeżenie takie będzie honorowane do odwołania.

8.1 Zastrzeżenie zgłoszone przez Pilota w trakcie trwania klasyfikacji spowodują wyłączenie z rankingu lotów wykonanych przez danego pilota od początku aktualnego sezonu do daty zgłoszenia zastrzeżenia.

8.2 Każdy pilot, który został wyłączony z rankingu zgodnie z p.8.1 może powrócić do klasyfikacji w dowolnym czasie. W takim przypadku do rankingu aktualnego sezonu i następnych, będą klasyfikowane wyłącznie loty wykonane nie wcześniej niż z datą odwołania zastrzeżenia. Odwołanie może być zgłoszone tylko jeden raz w okresie między startami kolejnych sezonów DLP.

9. W przypadku pozyskania sponsorów, zostaną ufundowane nagrody, które będą rozdane na imprezie kończącej paralotniowy sezon 2018 Stowarzyszenia Paralotniowego Sudety. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność laureata lub w przypadkach losowych, wyznaczonej przez laureata osoby, podczas rozdania nagród.

9.1 Sposób rozdziału ufundowanych lub otrzymanych od sponsorów nagród należy wyłącznie do DLP.

9.2 Nieodebrane nagrody wchodzą do puli tradycyjnej loterii, organizowanej podczas aktualnej imprezy kończącej paralotniowy sezon 2018, Stowarzyszenia Paralotniowego Sudety.

10. DLP prowadzi i publikuje Dariusz Fly ( starry )  - kontakt: golczewski.dariusz@wp.pl lub przez stronę http://glajtem.pl/kontakt.html

11. Kwestie sporne i zgłoszone protesty będzie rozstrzygał zespół pięciu pilotów, zaproszonych do współpracy z DLP, którzy zgodzą się podjąć tego zadania.

Data publikacji regulaminu: 15-02-2018

powrót