30-06-2016 Mieroszów

Krótkie okienko pogodowa w Mieroszowie, miedzy wschodnią i zachodnia odchyłką, a przed ulewą.

powrót