29-04-2018 Mieroszów.

Cu congestusy straszyły od rana, a na Miero trwał parawaiting, przerywany co jakiś czas możliwością poderwania się w powietrze przy pomocy rozpadającego się za plecami Cu.

powrót