20-08-2020 Wakacje na EPOP pod chmurami.

Dziś była szansa na moje 5 godzin. Zabrakło. 7 minut.

powrót