04-05-2019 Mieroszów

Pogoda dawała szanse tylko na wczesnej pierwszej zmianie i się sprawdziła.

powrót